Съдържание

ОУ "Цар Симеон I" - с. Павелско

ОУ "Цар Симеон I", с. Павелско, е създадено през 1832 г. В него се обучават 47 ученици от първи до осми клас.

От няколко години училището е средищно и защитено. Приема деца от селата Павелско, Хвойна, Малево, Орехово, Наречен и Нареченски бани. Извозването им става с ученически автобус.

Учениците се обучават в 8 самостоятелни паралелки. Сформирана е една ПИГ, която включва ученици от първи до пети клас. За желаещите ученици е организирано обедно хранене на кетърингов принцип.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top