Съдържание

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” С. ПАВОЛЧЕ, ОБЩ. ВРАЦА

Съгласно статистиката на училищата в Княжество България през учебната 1895/ 96 г. училището в с. Паволче, общ. Враца е открито през 1888 г. В началото учебните занятия са се водели в частни къщи, тъй като не е имало учебна сграда.

Паметна остава за местното население 1891 г., когато е открита първата учебна сграда. Строена от камък и дърво, с доброволен труд на хората от селото, със своите три учебни стаи, първоначално тя е задоволявала нуждите на просветното дело.

Годините минават, а жаждата за знания расте, старото школо става тясно.

През 1949 г. започва изграждането на нова училищна сграда, която е завършена и открита през м. август 1956 г. и училището е утвърдено от Министерството на народната просвета за основно.

Училището се намира в подножието на връх „Околчица” и от създаването му до 1958 г. се нарича „Околчица”, след което приема името на поета-революционер Христо Ботев, което име с гордост и достойнство носи и до днес.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top