Съдържание

СОУ "М.Райкович" - гр. Лясковец

СОУ "М.Райкович", гр. Лясковец е наследник на пълната реална смесена гимназия "Максим Райкович" от 1944 година. На 15 ноември 1965 година влиза в нова сграда в центъра на града. Преминава през основно училище, като на 18 ноември 1971 отново приема за патрон името на архимандрит Максим Райкович и същата година е удостоено с орден "Кирил и Методий". В училището се обучават 545 ученици.

Грижата за учениците, за тяхното по-добро обучение и възпитание е основна за педагогическия колектив на СОУ ”Максим Райкович”. За постигането на тази цел училището работи вече трета година по проект „Подобряване качеството на образованието чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. Организирани в тринадесет групи, от I до VIII клас, учениците усвояват изискуемите знания и повишават нивото си на подготвеност за учебните часове в една приятна обстановка, насочвани от високо квалифицирани преподаватели. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top