Съдържание

СОУ "Иван Вазов" - гр. Сопот

Град Сопот е известен с просветната си традиция през Възраждането. Тук през 1838 година е основано едно от първите новобългарски училища.

СОУ ”Иван Вазов” продължава делото на Новобългарското училище в града на Патриарха на българската литература.

Училището е средищно от 2009 година и през настоящата учебна година в него са сформирани осем групи от I – VIII клас с общо 209 ученици, които са на целодневно обучение.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top