Съдържание

Начално училище „Св. Климент Охридски” - град Кюстендил

Начално училище „Св. Климент Охридски” – най – младото училище на град Кюстендил! Съществува като самостоятелно училище от 1996 година.

 

В Началното училище учениците:

- имат равен шанс за изява на личната надареност и талант;

- овладяват знания и изграждат умения за голямото им участие в живота;

- получават самочувствие и вяра в собствените си сили;

- вярват и обичат своите учители, които щедро подкрепят търсенията, стремежа и творческите им начинания.

   НУ "Св. Климент Охридски" е живо училище и това понятие отразява разбирането ни за единство на професионализъм, ценности и духовност. То предава доминантата на учителите не да ходят по задължение "там", на работа, а с разбирането, че училището е място за взаимно очаквани срещи. Срещи на учители с деца, които заедно със своите родители даряват педагозите с нещо много скъпо-доверие в техния професионализъм и висока нравственост, доверие, на което учителите има с какво да отговорят. В училището се учат 297 ученици, от които 133 посещават ПИГ. Групите са сборни, но това не пречи учениците да учат, да се хранят и се забавляват, развивайки своите интереси и талант.

 

Посетете и нашия сайт, където може да намерите много интересни неща от нашия живот в любимото ни училище НУ „Св. Климент Охридски”- www.nu-kn.com

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top