Съдържание

СОУ ,,Христо Ботев“ - Камено

СОУ ,,Христо Ботев“ е училище със 140-годишна история и традиции. В него  се обучават 471 ученици от 1 до 12 клас, от които 229 ученици са включени в целодневна организация на учебния процес. Училището е средищно. В него се обучават ученици от няколко близки населени места. На учениците след осми клас училището предоставя възможност да се обучават в професионална паралелка ,,Монтьор на Селскостопанска техника“.
 Училището разполага с много добра материална база, добре уредени класни стаи, оборудвани с мултимедии, обзаведени със съвременни нови мебели, три компютърни зали и библиотека. На разположение на учениците са два обновени физкултурни салона и мултимедийна зала. В двора на училището има площадки за волейбол, баскетбол, футбол и игрища за  футбол и баскетбол, изработени от изкуствена настилка.
В училището са сформирани 9 полуинтернатни групи, като 6 от тях са в начален етап и 3 - в прогимназиален етап.   На всички ученици е осигурена възможност  да обядват в столова в училище. Чрез заниманията си в ПИГ учениците могат в уютна и приятна обстановка, с помощта на квалифицирани учители да подготвят домашните си работи и уроци, да спортуват и да се забавляват. Организирането на работата в ПИГ  е съобразено с ежедневната подготовка на учебния материал, с интересите и желанията на учениците и е насочена към осмисляне на свободното им време. Полуинтернатните групи разполагат с мултимедийни устройства, много игри, спортни принадлежности. След приключване на занятията за учениците е осигурен безплатен училищен транспорт до населените места.
За повече информация посотете нашия сайт: www.sou-kameno.com

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top