Съдържание

Основно училище “Бойчо Русев “ - с. Преславен

Основно училище “Бойчо Русев “ с. Преславен е основано преди 90 години с труд и дарения на местни жители.Първо е било начално ,а после станало прогимназиално.От 2007година училището става средищно.Обучават се деца от съседни населени места.

 ОУ“Бойчо Русев е основно училище с общинско финансиране на територията на село Преславен,община Стара Загора,област Стара Загора.Учебното заведение обучава  ученици от  1 до 8 клас в непрофилирани паралелки.Общият брой на учащите се деца е 145,като 29 от тях са в група за предучилищна подготовка.Учебната дейност се осъществява в една смяна-дневна по утвърдена от МОН програма.Основното училище разполага с добре поддържана материална база.

 За подобряване качеството на образованието  училището се включи в Проект- Целодневна организация на учебния процес за всички класове от февруари 2011г.За учениците се грижат ежедневно квалифицирани специалисти.За всеки празник учениците от ПИГ,заедно със своите любими възпитатели подготвят и реализират разнообразни прояви.В часовете –Занимания по интереси се изработват предмети от различни природни материали, рисунки, табла и поздравителни картички,а в организирания отдих и спорт учениците участват в състезания,турнири и излети до близки местности.Благодарение на този проект и усърдната работа на възпитателите,училището се превърна в желана територия за всички ученици.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top