Съдържание

II СОУ „Никола Вапцаров“ – Монтана

Второ СОУ „Никола Вапцаров“ – Монтана е открито на 15.09.1959 година. В 55 годишната си история изгражда  личности знаещи, можещи, дава възможност за индивидуална изява на таланта и способностите на всяко дете. От 2009 година училището е средищно.  В него се обучават 470 ученици от I до XII, разпределени в 20 паралелки.

     По проекта „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ са включени 205 ученици разпределени в 8 ПИГ. Възпитателната работа е съобразена със самоподготовка на учебните задачи, занимания по интереси, спорт и отдих.

     Училищната сграда е санирана, класните стаи имат ново оборудване, изградени са три интернет зали, фитнес зала, актова зала, два физкултурни салона.

Всяка група разполага с обзаведена занималня оборудвана с учебни помагала и игри. Изградени са две зали за занимания по интереси. Училището разполага с ученически стол за подсигуряване на топъл обяд и закуска.

    Ролята на целодневната организация е в повишаване качеството на образованието и изграждане навици за учене, дисциплинираност, повишава стремежа  към успех и самоутвърждаване.

     Доказателство са отличните резултати на национално външно оценяване, завоюваните призови места на олимпиади, спортни състезания и конкурси.

     Колективът на училището ежедневно работи за изграждане и утвърждаване на „Училище с име, традиции и новаторство“.

      Информация може да намерите на нашия сайт: www.vtoro-montana.com или на адрес: гр. Монтана, ул. „Цар Иван Александър“ №35.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top