Съдържание

НУ "Св. С. Врачански" - гр. Враца

В НУ „Св. С. Врачански“ – гр. Враца целодневната организация на учебния ден обхваща 118 ученици от първи и втори клас, които са разпределени в пет групи. Задължителните учебни часове се съчетават с форми на самоподготова, занимания по интереси и организиран отдих.

Информация за училището може да намерите на нашия сайт www.sofronii-vr.com.

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top