Съдържание

СОУ "Козма Тричков" - гр. Враца

СОУ „Козма Тричков” е един от наследниците на първото светско училище в града, създадено от Константин Огнянович през 1822 година. Помещава се в сграда, построена със средства, завещани от неговия патрон.

В училището се обучават 375 ученика от V до XII клас, за които са осигурени условия за провеждане на качествен учебен процес, извънкласни занимания, реализиране на проектни дейности, целодневна организация на учебния ден.

Повече за училището на www.kozma-trichkov.org.

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top