Съдържание

Прогимназия "Академик Даки Йорданов" - гр. Омуртаг

Прогимназия „Академик Даки Йорданов” в гр.Омуртаг е открита през 1981 година. В просторната четириетажна сграда се обучават ученици от града и 10 села от общината от V до VIII клас. Училището разполага с три компютърни зали, физкултурен салон и кинозала. В него работят 36 педагози с необходимата квалификация. Усилията на учители и ученици са насочени към изяви в местни, областни и национални мероприятия и конкурси в областта на спорта, литературата, изкуствата, науката и журналистиката. Традиционни са училищните радиопредавания „Междучасие”, училищен вестник „Ние, учениците”, екологичен кръжок „Природа и творчество”, спортните секции по волейбол и футбол с постоянни успехи в различни състезания.

Целодневно обучение съществува още от създаването на училището. От 2012година се работи по Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Сформирани са 4 ПИГ, които включват 108 ученици от селата на общината и от града. Заниманията след обяд се провеждат в обзаведени по проекта кабинети. Самоподготовката и заниманията по интереси се организират съобразно изискванията за целодневно обучение, съобразени с потребностите и желанията на учениците. В кабинетите на ПИГ и фоайето на училището се подреждат изложби и кътове за различни празници и сезони. Осигурен е транспорт за извозване на учениците до населените места по местоживеене.

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top