Съдържание

ОУ "Стою Шишков" - с. Търън

ОУ „Стою Шишков” - село Търън, е средищно и защитено училище с 61 ученици от първи до осми клас, разпеделени в шест паралелки. Училището приема ученици от шест населени места. Два училищни автобуса изпълняват маршрути в четири направления. Образователно - възпитателният процес е целодневен, като учебните часове са в блок до обяд, а ПИГ – след обяд. Полуинтернатните групи са две – една сборна от първи до четвърти клас и една сборна от пети до осми клас.

Осигурено е обедно столово хранене за всички ученици, закуска за децата от първи до четвърти клас и училищен плод два пъти седмично. За нуждите на целодневната организация са оборудвани две стаи за занимания по интереси с достъп до интернет и нужната учебна библиотека. Учениците имат възможност да избират извънкласните си занимания в следните форми: Детска Еко Академия; Детска Полицейска Академия; отряд „Млад огнеборец”; клуб „Художествено творчество”; клуб „Съхрани българското”; народно пеене. С учениците работят високо квалифицирани учители.

Отличните резултати на НВО, традиционното печелене на конкурси и състезания, както и рязкото увеличаване на раждаемостта в района създават добри перспективи за запазването и просперирането на училището.

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top