Съдържание

ОУ "Отец Паисий" - гр. Мартен

Училище "Отец Паисий" е създадено като начално училище през 1870г.

През 1970г. във връзка със 100-годишнината на училището, Президиумът на Народното събрание го награждава с орден "Кирил и Методий" - І степен. През 1979г. се строи нов физкултурен салон. През 1996г. във връзка с честването на 125-тата годишнина на училището, върху западната стена до входа е създаден стенопис с образа на патрона на училището. Автор на творбата е художникът Златан Генков от Мартен. Стенописът е изцяло реставриран през 2011г. На 15 септември 2007г. е изработено и осветено знамето на училището.

С Решение № 1264 от 13.04.2007г. на Общински съвет Русе, ОУ “Отец Паисий”, гр.Мартен е обявено за средищно и приема учениците от с. Сандрово.

Сайтът на училището е: www.otetspaisii.eu/#/ou-marten

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top