Съдържание

ОУ "Христо Ботев" - гр. Асеновград

Основно училище „Христо Ботев”, Асеновград отваря врати в началото на 1947/1948 учебна година.
Училището е средищно. Обучават се 571 ученика. Сформирани са 9 полуинтернатни групи.

Материално-техническата база е старателно поддържана, непрекъснато се обогатява и осъвременява. Учениците разполагат с два компютърни кабинета, модерно оборудвана фитнес зала. Училището е обезопасено чрез охранителна система с постоянно видеонаблюдение. Има собствен уебсайт и електронни дневници като елемент на постоянна връзка с родителите.

В училището работят 46 педагози, 25% от които са с II ПКС, с необходимите квалификации и педагогически стаж. В преподавателската си дейност учителите използват съвременни интерактивни методи.

През настоящата учебна година училището работи по програма „Коменски”, като спечели международен проект „Да се свържем чрез нашите различия”, във връзка с който предстоят контакти с училища в Дания, Франция, Португалия, Швейцария, Полша, Унгария, Латвия и др.

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top