Съдържание

ОУ "Васил Левски" - гр. Априлци

200 години училище в Новоселската котловина

През 2012г. се навършват 200 години от създаването на училище в Новоселската котловина. Най-напред възниква като килийно през 1812г. След войните между Русия и Турция в Ново село идват двама руски монаси - Геронти и Доротей. Геронти се заема с богослужението, а Доротей - с просветното дело. Под негово ръководство новоселци построяват първата училищна сграда.
През 1850 г. обучението придобива светски характер. Така през времето биват построени няколко сгради, в които се посещава училището.

ОУ "В.Левски" е наградено с орден "Св.Св. Кирил и Методий" - I степен.
Много негови бивши възпитаници са се реализирали в различни области на живота - резултат от добрата подготовка и съзнателния труд на преподавателите.

И днес учениците имат високи амбиции, които успешно реализират. Години напред показват добри резултати при кандидатстване в елитни училища. Децата активно участват в извънкласната дейност - вокални певчески групи и танцовият състав са носители на златни, сребърни и бронзови медали от фолклорни събори; литературният клуб има много получени грамоти от национални конкурси. Телевизионните изяви на учениците разказват за фолклора на Априлци и здравата връзка между поколенията.

Преподавателският състав следва традициите, оставени от предходните поколения учители и едновременно с това върви по пътя на съвремието.

В областта на спорта през годините в училището има състезател по мотоциклетизъм, печелил награди на международни състезания. Участията в национални конкурси, олимпиади на местно и областно ниво изграждат младите хора като интелигентни образовани личности.

Това е училището в Априлци!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top