Съдържание

СОУ "Христо Ботев" - с. Горна Малина

СОУ „Христо Ботев“- с. Горна Малина е основано през 1865 година. В момента училището е средищно за община Горна Малина и в него се обучават 347 ученици от I до ХII клас. Училището разполага с оборудвани учебни кабинети, с достъп до Интернет, физкултурен салон и открити спортни площадки, богата библиотека и кабинети за медицинско и стоматологично обслужване. За сигурността и безопасността на учениците е изградена система за видеонаблюдение. В помощ на ученици и учители е осигурена училищна озвучителна система.

По проекта „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ в училището се обучават 180 ученици, разпределени в седем ПИГ, които се водят от квалифицирани възпитатели. За всички ученици е осигурено кетърингово хранене в стола на училището. За нуждите на следобедните занимания са обособени седем кабинета за самоподготовка и две зали за занимания по интереси. След приключване на занятията за учениците е осигурен училищен транспорт до населените места по местоживеене.

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top