Съдържание

СОУ "Любен Каравелов" - гр. Видин

СОУ “Любен Каравелов“ - гр. Видин е европейско училище с традиции и бъдеще. Отваря врати през 1910 година. В 103 годишната си история изгражда личности - знаещи и можещи, с широка култура, национални добродетели и европейски манталитет, способни да живеят пълноценно във Видин, България, Обединена Европа и света!

По проект “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ са обхванати над 219 ученици от различни населени места в общината, организирани в 10 групи, в които получават подготовка от квалифицирани учители.Възпитателната работа в ПИГ е съобразена с ежедневната подготовка на учебния материал, с интересите на учениците и с осмисляне на свободното им време. Ролята на целодневното обучение е неоспорима за повишаване ефективността и качеството на образованието. Възпитаниците на училището участват и печелят награди в конкурси, олимпиади, фестивали и спортни състезания.
Учебната база в нашето училище непрекъснато се обогатява и обновява. СОУ „Любен Каравелов“ е модерно, съвременно учебно заведение.

Учениците са нашата грижа, отговорност, самочувствие и гордост! Училището е нашата Вселена!

Информация за училището може да намерите на нашия сайт: www.lk-vidin.eu
или на адрес гр. Видин, ул. „Любен Каравелов“№ 29.

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top