Съдържание

ОУ "Св.св. Кирил и Методий" - с. Габровница

Основно училище „Св.св. Кирил и Методий” с. Габровница е средищно училище. В него 15 висококвалифицирани учители обучават 165 ученици от 1 до 8 клас от с. Габровница и от съседните села Вирове и Безденица. От 2010г. учениците са на целодневен режим на обучение. В училището ни има пет ПИГ – в І клас, във ІІ клас, в ІІІ клас и в IV клас, както и сборба група V – VIII клас. Първите ученици, обучавани на целодневен режим завършиха четвърти клас и показаха много добри резултати на НВО.

Директор на училището е Бисерка Фильова. През 2016 година училището ще чества 150 годишнината от своето създаване.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top