Съдържание

СОУ "Св. Климент Охридски" - с. Зверино, общ. Мездра

В СОУ „Св. Климент Охридски”- с. Зверино се обучават 247 ученици от І до ХІІ клас, от които 141 ученици са включени в целодневна организация на учебния процес. В училището са сформирани 7 полуинтернатни групи (ПИГ), в които учениците получават подготовка от квалифицирани учители.

Учебната база непрекъснато се модернизира и обновява. Училището разполага с добре уредени класни стаи и кабинети, компютърна техника и Wi-Fi мрежа, която е достъпна в цялата сграда на училището.

СОУ „Св. Климент Охридски”- с. Зверино разполага с физкултурен салон, фитнес зала и актова зала.
За сигурността и безопасността на учениците е изградена система за денонощно видеонаблюдение. За повече информация може да посетите сайта на училището
Уеб сайт: www.daskalo.com/souzverino

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top