Съдържание

ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - с. Равно, общ. Кубрат, обл. Разград

ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Равно, общ.Кубрат, обл.Разград е основано през 1925г. През1971г. училището било преобразувано в начално. До края на учебната 1989/1990г. съществува, като начално, а от учебната 1990/1991 година отново е възстановено, като основно.

В момента се обучават 56 ученици, от които 23 са обхванати на целодневно обучение.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top