Съдържание

ОУ "Иван Вазов" - гр. Свиленград

Първо основно училище "Иван Вазов" - гр. Свиленград е средищно. В него се обучават 652 ученика. През учебната 2013/2014 година са сформирани 9 полуинтернатни групи. Материално-техническата база е поддържана в отлично състояние, непрекъснато се обогатява и осъвременява. Учениците разполагат с три компютърни кабинета, три физкултурни салона и два интерактивни кабинета. Има уебсайт и електронен дневник, като елемент на постоянна връзка с родителите. В училището работят 52 педагози с необходимите квалификации и педагогически стаж. В преподавателската си дейност учителите използват съвременни интерактивни методи.

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top