Съдържание

СОУ "Христо Смирненски" - гр. Гулянци, обл. Плевен

СОУ "Христо Смирненски" – гр. Гулянци, област Плевен е най-голямото на територията на община Гулянци и в него се обучават 439 ученици в дневна форма на обучение от I до XII клас. От 2008 г. училището става средищно.

През учебната 2011/2012 година в СОУ "Христо Смирненски" започна реализацията на Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. За учебната 2013/2014г. са обхванати 214 ученици от различни населени места в община Гулянци, организирани в 9 полуинтернатни групи, в които получават подготовка от квалифицирани учители. За учениците са осигурени: безплатен обяд в ученическия стол, съвременно оборудване и безплатен транспорт за пътуващите.

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top