Съдържание

ОУ "Христо Ботев" - с. Миладиново, общ. Кърджали

ОУ „ Христо Ботев” – с. Миладиново е основано през 1938 г. В момента училището е средищно за общ. Кърджали и в него се обучават 91 ученици от I до VIII клас. Учебната база в училището непрекъснато се модернизира и обновява. Училището разполага с много добре уредени класни стаи; два компютърни кабинета, обзаведени със съвременни нови мебели, аудио- визуални средства, компютърна техника и Wi-Fi мрежа, която е достъпна в цялата сграда на училището; открити спортни площадки, кабинет за медицинско обслужване.

По проекта „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес” в училището се обучават 77 ученици, разпределени в три ПИГ, които се водят от квалифицирани възпитатели . За всички ученици е осигурено хранене в стола на училището. За нуждите на следобедните занимания са обособени отделни кабинети за сомоподготовка и за занимания по интереси. След приключване на занятията за учениците е осигурен собствен транспорт до четири населени места по местоживеене.

Училището е водещо в община Кърджали по реализирани проекти и национални програми. Традиционно и ежегодно школото организира лагер до с. Равда и екскурзии до Гърция и Р. Турция.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top