Съдържание

СОУ "Васил Левски" - гр. Дулово

СОУ „Васил Левски” гр. Дулово е създадено през 1952 година и за своята 60 годишна история се е превърнало в център на обществения и духовния живот в региона. В него са завършили средното си образование близо 5 хиляди ученика, реализирали се в различни сфери на икономиката и обществения живот. Негови възпитаници през годините заемат важни постове в обществената, социалната и икономическата структура на обществото ни.

Днес училището е най- голямо в област Силистра и в него се обучават 756 ученика от цялата община от I до XII клас. СОУ „Васил Левски” разполага с четири компютърни кабинета, кабинети по различните дисциплини с действащи лаборатории към тях, с добре уредени класни стаи, обзаведени със съвременни нови мебели, аудио-визуални средства, компютърна техника, както и специално оборудвани стаи за часовете по дейности по интереси. Учебната база в училището непрекъснато се модернизира и обновява.

В СОУ „Васил Левски” целодневната организация на учебния процес е с дългогодишни традиции и дава много добри учебни резултати. По настоящем в Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ са обхванати 351 ученика от различни населени места в общината, организирани в 14 групи, в които получават подготовка от квалифицирани учители. След приключване на занятията за учениците е осигурен училищен транспорт до населените места по местоживеене.

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top