Съдържание

СОУ "Пейо Крачолов Яворов" - гр. Чирпан

СОУ „Пейо Крачолов Яворов“ гр. Чирпан, област Стара Загора е училище със 164 годишна история. През настоящата учебна година в него се обучават 906 ученици от I до XII клас. То е включено в списъка на средищните училища. По проект „Подобряване качеството на образованието чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ са сформирани 16 ПИГ от I до VII клас, в които са обхванати 386 ученици. В начален етап са сформирани 12 ПИГ, в V клас – 2 ПИГ,
в VI клас – 1 ПИГ и VII клас – 1 ПИГ.

Училището разполага с модерно обзаведени кабинети, 6 компютърни кабинета и Wi-fi мрежа, достъпна за цялата сграда на училището, както и със специално обзаведена стая за занимания по интереси.
Учениците от Полуинтернатните групи могат да ползват фитнес залата на училището, обзаведените игрални зали и обновената и разширена спортна зала.

Осигурено е столово хранене за всички ученици.

Обучението в ПИГ се осъществява от висококвалифицирани педагози, които прилагат интерактивни методи на преподаване. В СОУ“П. К. Яворов“ съществува библиотека с богат библиотечен фонд. Осигурен е безплатен превоз за отдалечените райони в града, както и до близките села.

За повече информация може да посетите сайта на училището.
Уеб сайт: sou.chirpan.com

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top