Съдържание

НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Бяла, обл. Русе

НУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Бяла, обл. Русе отваря врати през далечната 1918г., като през периода на своето функциониране, материално техническата му база е обогатявана, модернизирана и старателно поддържана. Училището разполага с добре обзаведени класни стаи, модерен компютърен кабинет, стая за занимания по интереси, която е оборудвана по проект на МОМН, обновен физкултурен салон, спортна площадка за футбол, баскетбол и народна топка, кът за отдих на най-малките ученици и обширен залесен училищен двор.

През настоящата учебна година в НУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Бяла се обучават 81 деца. То е включено в списъка на средищните училища от няколко години, като благодарение на това, в него всички ученици без изключение са обхванати в целодневна организация на образователно-възпитателния процес и се обучават в сформираните 4 полуинтернатни групи /ПИГ/. В училището е организирано столово хранене за всички ученици в ученическия стол на Община Бяла.

Благодарение на факта, че НУ „Св. Св. Кирил и Методий” първо в Община Бяла въведе изучаването на информационни технологии за учениците от начален етап още от учебната 2006 / 2007 година, както и обучение по предприемачество по програмите на Джуниър Ачийвмънт България от учебната 2010 / 2011 година, училището успешно интегрира ученици от етническите малцинства и мотивира своите възпитаници за по-високи резултати.

В резултат на положените усилия от страна на колектива – ръководството и съвместната ползотворна работа с училищното настоятелство, НУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Бяла продължава да бъде привлекателен център за образованието в начален етап на основната образователна степен, както и желан избор сред родителската общност в града и общината.
Неизменно през годините НУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Бяла е участвало в обществения и културен живот на града и общината и винаги е било сред първите с постигнатите отлични резултати в учебно-възпитателния процес.

Училището ни се е утвърдило с качеството на предлаганите образователни услуги, като доказателство за това са успехите на нашите ученици на общинско, областно и национално ниво.

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top