Съдържание

СОУ "Христо Ботев" - гр. Кочериново, обл. Кюстендил

СОУ "Христо Ботев" град Кочериново, област Кюстендил.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top