Съдържание

СОУ "Димитър Маринов" - гр. Лом

Началото му е през 1970/1971 г. като Гимназия с преподаване на руски език. Усетило пулса на времето училището се развива динамично, което води до трансформиране на гимназията. Паралелно с въвеждане на ранното чуждоезиково обучение от най-ранна възраст и актуално профилиращо обучение 9-12 клас, училището съществува в регистрите на МОН до 2010 г. като СОУ за чужди езици, мениджмънт и изкуства “Димитър Маринов“ /СОУ-ЧЕМИ “Д.Маринов“/

В момента в СОУ „Д.Маринов“ се обучават 503 ученика в 24 пара-лелки и 2 ПИГ. Помещава се в две училищни сгради и има двусменен режим на работа.

Ученичиският живот в СОУ“Д.Маринов“ е изключително активен.
Възпитаниците му успешно се включват и заемат призови места на областно и републиканско ниво по спортовете: бадминтон,тенис на маса, шахмат.

От няколко години сме домакин на международното математическо състезание “Европейско кенгуру“ и националното състезание „ИТ – Знайко“, провеждаме и „Коледно математическо състезание и математическо състезание „Свети Георги” бедоносец“. Успешни са участията на наши ученици от профилираните паралелки в Националния ден “Мениджър за един ден“ по инициативата на „Джуниър Ачийвмънт България“, както и в състезанието „Банките в действие“, „Виртуално предприятие“ и др.

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top