Съдържание

ОУ "Христо Ботев" - с. Расово, обл. Монтана

Училището е създадено преди 150 години. Средищно училище. В него се обучават 120 ученика от подготвителна група до VІІІ клас. Училището е обновено по проект на МРРБ. Разполага със собствен ученически стол, където учениците получават безплатено закуска и обяд.

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top