Съдържание

СОУ "Христо Ботев" - гр. Монтана

Пето СОУ „Христо Ботев” е средно училище в град Монтана, което вече 45 години обучава млади хора, вярващи в собствените си знания и умения, преследващи неуморно мечтите си. Училището разполага със собствена сграда, като материално-техническата база непрекъснато се осъвременява. Оборудвани са компютърни кабинети и се прилага мултимедийно обучение. Часовете по физкултура се провеждат в два физкултурни салона, фитнес зала и няколко игрища за футбол, баскетбол и хандбал. За желаещите да танцуват са изградени две хореографски зали. Оформени са три танцови състава, които вземат дейно участие в областни, национални и международни фестивали. Функционират четири чуждоезикови кабинета, в които се изучават английски, немски и руски език. Учениците масово участват и заемат призови места в олимпиади, конкурси и състезания. Многобройни са възпитаниците на училището от различни поколения, успешно реализирали се като юристи, педагози, лекари, инженери, художници, певци и танцьори.

От учебната 2011/2012 год. в училището е въведено целодневно обучение за І – VІІІ клас. Всяка полуинтернатна група разполага с обзаведена занималня, оборудвана с учебни помагала и игри. Обучението и възпитанието е възложено на квалифицирани възпитатели, мотивирани да се грижат за бъдещото поколение на България като конкурентноспособно в Европейския съюз.

Ние, настоящите учители, възпитатели и ученици се учим от историята на училището и умело градим неговото бъдеще. С духа на своя патрон пазим националната ни памет с твърдото убеждение, че сме българи, че сме граждани на Света.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top