Съдържание

СОУ "Христо Смирненски" - гр. Искър

СОУ „Христо Смирненски”, гр. Искър е средищно училище с 177 годишна история.

В него се обучават 355 ученика в 17 паралелки. За учебната 2013/2014г. са разкрити 6 полуинтернатни групи, обхващащи ученици от 1 до 8 клас. За тях са осигурени: безплатен обяд в ученическия стол, съвременно оборудване, безплатен транспорт за пътуващите.

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top