Съдържание

ОУ "СВ.св.Кирил и Методий" - гр. Враца

В ОУ "СВ.св.Кирил и Методий" гр.Враца се обучават 270 ученици.По проект "Подобряване качеството на образованието чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес са сформирани седем ПИГ от І до VІІІ кл.,в които са обхванати 150 деца.Учениците от ПИГ се включиха в инициативата -Да изчистим България за един
ден.

Училището разполага с оборудвани учебни кабинети с достъп до Интернет, четири игротеки, физкултурен салон, фитнес зала, мед. кабинет.

Учениците се обучават от квалифицирани преподаватели.Училището разполага с училищен стол за обедно хранене.След приключване на занятията за учениците е осигурен училищен транспорт до населените места по местоживеене.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top