Съдържание

ОУ "Н. Парапунов" - гр. Разлог

ОУ ”Н. Парапунов” е с богата история. Днес то се развива като съвременно модерно училище, което предлага сигурна и здрава среда. През учебната 2011/2012 година в него се обучават 410 деца от първи до осми клас. Сформирани са и две ПИГ в начален етап.

Учениците в нашето училище са деца на своето време - информирани, умни и използващи новите технологии. Те получават добра подготовка по всички общообразователни предмети, придобиват умения за изграждане и защита на собственото мнение и за прилагане на получените знания в различни ситуации.

В училището работят 30 педагози. Те са мотивирани и професионално добре подготвени. Прилагат интерактивни методи на преподаване.

ОУ ”Н. Парапунов” разполага с богата материална база, която непрекъснато се обновява. Класните стаи са уютни и светли. Добре обзаведени са два кабинета по ИТ. Създадени са кабинети по физика, химия, биология, музика и изобразително изкуство. Функционират и две стаи за занимания по интереси. Учители и ученици са редовни читатели на училищната библиотека, която разполага с богат библиотечен фонд. Децата спортуват в просторен физкултурен салон и на спортните площадки. За здравето им се грижи педиатър.

Възпитаниците на нашето училище се представят отлично на олимпиади и спортни състезания. Организира се разнообразна извънкласна дейност, която подпомага разгръщането на детските дарования и таланти.

Характерно за училището е благотворителността на ученици и учители, както и победите на волейболните ни отбори – момчета и момичета, на национални състезания.

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top