Съдържание

ОУ "Васил Левски" - с. Книжовник, общ. Хасково

Село Книжовник се намира в полите на източните Родопи на 16км. от град Хасково. Образователната практика в с. Книжовник съществува от 1878год. През 1892год. е построена нова сграда за училище. Новото училище получава името „Васил Левски“ . Към днешна дата имаме паралелки от 1 до 8 клас с общ брой ученици 180. Два училищни автобуса изпълняват маршрута в четири посоки. Образователно-възпитателния процес е целодневни, като учебните часове са в блок до обяд, а ПИГ-след обяд. Осигурено е обедно столово хранене за всички ученици. За нуждите на целодневната организация училищната база е добре оборудвана, с достъп до интернет и необходимата библиотека, физкултурен салон, открита спортна площадка. С учениците работят високо квалифицирани учители.

Мотото на училището е: „ Нашето училище не означава само учене, а и време за забавление“! прилагаме индивидуален подход при обучението, което води до повишаване качеството на преподаване, както и до по-добри академични резултати на учениците. Нашето училище осигурява допълнителна педагогическа подкрепа за всяко дете при самоподготовка. Ангажираност на учениците с участието им в разнообразни извънкласни дейности. В приятна атмосфера учебните часове се съчетават с много време за активно спортуване, отдих и занимания по интереси.

Повече информация за училището можете да намерите на нашия уебсайт: www.vasillevski.net
или на адрес: общ. Хасково, с.Книжовник, ул.“ Г.Димитров“ №22

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top