Съдържание

ОУ "Христо Ботев" - с. Веселец, обл. Разград

Китното селце Веселец е разположено в Североизточния регион на България, Община Завет, Област Разград. В село Веселец се намира Основното училище, което носи името на великия български поет и революционер Христо Ботев. Първото училище е строено през 1908 г.Сега в ОУ "Христо Ботев" учат 88 ученици с 11 учители. Учебното заведение работи по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” с курс на обучение от първи до осми клас. Учебните занятия се провеждат едносменно, само сутрин. Училището е на делигиран бюджет и се ръководи от г-жа Сюзан Юнал.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top