Съдържание

СОУ "Иван Вазов" - гр. Нова Загора

СОУ „Иван Вазов”, гр. Нова Загора – училище с традиции и бъдеще.

Учим днес, за да успеем утре!
Училище с богато минало!

Началото на образователното дело в гр. Нова Загора е поставено с основаването на първото класно училище в града през 1860г., чийто наследник е СОУ „Иван Вазов”.

Днес това е средищното училище с най-голям брой пътуващи ученици от населени места в района. Разполага с модерни кабинети и компютърни зали, библиотека, волейболно игрище и фолклорна група за народни танци.

СОУ „Иван Вазов” пази и продължава своите традиции и същевременно отговаря на предизвикателствата на новото време.

Училището предлага отлични условия за учениците – топъл обяд в модерна разливна, целодневна форма на обучение за ученици от I до VIII клас и безплатен транспорт до всяко населено място.
Предлага се обучение за 5 и 6-годишни в подготвителна група. В начален и прогимназиален етап се предлагат разнообразни извънкласни дейности и работа с учениците по национални програми.

В гимназиален етап обучението е насочено чрез профилирана подготовка за овладяване на компютърните технологии и чужди езици.

Богатата история задължава педагогическия колектив да гледа уверено и с оптимизъм в бъдещето, за онзи неповторим миг, когато успелите в живота възпитаници на училището с гордост и признателност казват: „И ний сме дали нещо на света…”

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top