Съдържание

СОУ "Св. Паисий Хилендарски" – с. Микрево

СОУ „Св. Паисий Хилендарски” – с.Микрево, общ. Струмяни отваря врати през далечната 1923г., като през периода на своето функциониране материално техническата му база е обогатявана, модернизирана и старателно поддържана. Училището разполага с добре обзаведени класни стаи, модерен компютърен кабинет, фитнес зала и две стаи за занимания по интереси, оборудвани по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ на МОН. Също така има обособена спортна площадка за футбол, баскетбол и народна топка, кът за отдих за най-малките ученици, градинска част, разположени в училищния двор.
През настоящата 2013/2014 учебна година в СОУ „ Св. Паисий Хилендарски” – се обучават 330 ученици, от които 180 са обхванати в седем полуинтернатни групи. В училището е организирано столово хранене и осигурен безплатен транспорт за всички ученици, посещаващи ПИГ.

Благодарение на работата по проекта е създадена благоприятна атмосфера в групите за максимално развитие на способностите на всички ученици. Обогатени и усъвършенствани са формите за индивидуална и групова работа по време на самоподготовката. Дейностите, провеждани в заниманията по интереси спомагат не само за нравственото и естетическо възпитание на учениците, а също и за усъвършенстване навиците им за работа в екип. Формира се съзнателно отношение, лична и колективна отговорност за опазване на училищната собственост.

В резултат на положените усилия от страна на ръководството и колектива и съвместната ползотворна работа с училищното настоятелство и местната власт, СОУ „Св. Паисий Хилендарски” с.Микрево, общ.Струмяни продължава да бъде привлекателен център за образованието във всички образователни степени. Неизменно през годините е участвало в обществения и културен живот на община Струмяни и региона и винаги е било с постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес. Училището се е утвърдило с качеството на предлаганите образователни услуги, като доказателство за това са успехите на нашите ученици на общинско и областно ниво.

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top