Съдържание

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" - с. Добролево

Основно училище ”Св.Св. Кирил и Методий„ с Добролево е основано през 1848 година. На 3 декември 2010 година става средищно училище. В него се обучават ученици от ­І до VІІІ клас. Сформирани са 4 групи ПИГ .Три от тях – в началният етап и една V-VІІІ клас. Броя ученици включен в групите е 76. През 2013 година ние ще празнуваме 165 годишен юбилей!

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top