Съдържание

ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - гр. Кюстендил

Основно училище „Св.Паисий Хилендарски” – град Кюстендил отваря вратите си за първи път за ученици на 15 септември 1969 г. Официалното му откриване става на 05.11.1970 г.
През 1995 г. ОУ “Пайсий Хилендарски” става член на българска асоциация "Училища , утвърждаващи здраве”, реализирайки проекти и програми за изграждане на умения и навици за здравословен начин на живот сред училищната общност.

Училището се е утвърдило сред обществеността чрез извънкласни дейности, които определят собствения му облик.

Активното присъствие на Вокална група “Калпазани”, клуб “Биохазарт”, СИП “Краезнание”,ателие”Аз и моите корени”, „Сръчни ръчички”,Иконопис в общественото пространство са доказателство за съвременната визия на училището.
Днес, увлечени в игра и под постоянната грижа на педагози и специалисти, децата опознават себе си и започват да разбират околния свят.

От 2008 година училището ни работи в условията на целодневна организация на обучение от І до ІV клас. То бе включено в пилотен проект на община Кюстендил.Педагозите работят по избран втори вариант на организация. Според него часовете от задължителната подготовка се редуват със самоподготовки, занимания по интереси и организиран отдих и спорт.През2010 година училището взе участие в организираната Първа национална конференция по проблемите на целодневната организация, проведена в нашия град със съдействието на Община Кюстендил и РИО.Училището бе домакин на организираните за многобройните гости от страната открити занимания по интереси и самоподготовки.

На тези занятия, в грижовна, спокойна и сигурна среда нашите ученици показват, че те се учат да общуват с връстници и възрастни, да изразяват своите чувства, да бъдат отговорни, да вземат решения и постепенно стават независими.

“Училища за активно учене и душевен комфорт”- това е мотото на педагозите в нашето училище. Ние изграждаме среда, в която детето е в центъра на педагогическите взаимодействия.
Прилагаме индивидуален подход при обучението, което води до повишаване качеството на преподаване, както и до по-добри академични резултати на учениците.

Нашето училище осигурява допълнителна педагогическа подкрепа за всяко дете при самоподготовката, сигурност и ангажираност на учениците с участието им в разнообразни извънкласни форми на работа и ателиета: компютърни умения, карате, аеробика, арт студиа, музика, изобразително изкуство, футбол,модерни танци.
В приятна атмосфера учебните часове се съчетават с много време за активно спортуване, отдих и занимания по интереси.

Повече информация за нашето училище можете да намерите на www.6ou.info , www.facebook.com/6ou.kn или на адрес: град Кюстендил,ул. „Ефрем Каранов”№33

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top