Съдържание

СОУ "Васил Левски" - гр. Димитровград

СОУ „Васил Левски” Димитровград е създадено през 1961 год.
В училището се обучават 330 ученици, от които 170 пътуващи от 12 села от общината. То е единствено в област Хасково, обучаващо учениците по музика и изобразително изкуство, с прием след VІІІ клас.

По проекта работят 6 полуинтернатни групи, в които се обучават 140 ученици. За сигурността и безопасността на учениците е изградено видеонаблюдение с денонощно записващо устройство, пожароизвестителна инсталация и аварийно оповестителна система . Училището има изградена локална парна инсталация.

За повече информация посетете нашия сайт: www.vlevski-dimitrovgrad.com

Галерия

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top