Съдържание

СОУ "Асен Златаров" - с. Гиген

Образователното дело в с.Гиген датира от 1824 г. В началото учението се е водило в изби и зимници. 1840 г. е основано първото училище в селото. 1927 г. се построява сегашната сграда на СОУ „Асен Златаров” и става прогимназия „Христо Ботев” с начален и прогмназиален курс и учиище „Кирил и Методий” само с начален курс. От 15.09.1959 г. към самостоятелната гимназия се присъединява средния курс на другите две училища и училището се превръща в политехническо училище от V до XI клас. От учебната 1991/2 година училището е средно общообразователно училище „Асен Златаров” – непрофилирано обучение. От 2009 г. то сата средищно и в него се обучават ученици не само от С.Гиген, но и от с.Брест, с.Байкал, с. Загражден.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top