Съдържание

СОУ ”Отец Паисий“ – гр. Мадан

СОУ ”Отец Паисий“ – гр. Мадан съществува от 1924 г. като начално училище и прераства в гимназия през 1953г.

За учебната 2013/2014 са сформирани 9 полуинтернатни групи, в които са включени 222 ученика.

За по-качествено и ефективно образование се подобрява материалната база. Оборудвани са игротеки, за да бъде училището привлекателно място за учениците. 

Направената модернизация доведе до създаване на благоприятни условия за обучение, възпитание и труд на подрастващите.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top