Съдържание

СОУ "Христо Ботев" - гр. Тутракан

СОУ „Христо Ботев“ град Тутракан като средищно училище участва в проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

Училището е със 100 годишна история, утвърдени традиции и много добри перспективи. Сградата е добре обзаведена и топлофицирана. Разполага с отлично оборудвана материална база, която включва: специализирани учебни кабинети и лаборатории, компютърни кабинети, стая за отдих и игри за начален етап на образование, библиотека и стол за приготвяне на топла храна- закуска и обяд. Учениците се радват на голям училищен двор с оформени кътове за отдих и цветни градинки, както и богата спортна база, включваща два физкултурни салона, футболно, волейболно и баскетболно игрище и тенис на корт.

В СОУ „Христо Ботев” се обучават 520 ученици от І до ХІІ клас. Сформирани са 11 полуинтернатни групи от І до VІІІ клас, в които са включени 254 ученици, за които е осигурена професионална и квалифицирана грижа в лицето на възпитателите.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top