Съдържание

Новини

 • КОМИТЕТЪТ ПО НАБЛЮДЕНИЕ РЕШИ ПРОЕКТЪТ ЗА СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА ДА ПРОДЪЛЖИ И ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА

  15.05.2014

  На откриването на информационен ден по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев съобщи, че поради успешните резултати Комитетът за наблюдение по ОП „Развитие на човешките ресурси“ е взел решение проектът да бъде продължен з...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРЪСТЕВ ЩЕ УЧАСТВА В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН “КОГАТО УЧИЛИЩЕТО Е СРЕДИЩНО…“

  14.05.2014

  На 15 май 2014 г., в 13,00 часа, във фоайе „Ротонда“ в МОН, заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев ще открие информационно събитие и ще представи резултатите по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, съфинансиран по линия на Европейския социа...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАСКА ТЕНЕВА СЕ СРЕЩНА С ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

  15.04.2014

  Заместник-министърът на образованието и науката Атанаска Тенева посети Търговската гимназия „Васил Априлов“ и Професионалната гимназия по механоелектротехника „9-ти май“ в гр. Червен бряг. Тя се срещна и с екипа на средищното СОУ „Д-р Петър Берон“ в града, където разгледа класните стаи на първокласниците, реновирани и оборудвани по проект „Подобряване на ...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Актуализация

  13.09.2012

  Уважаеми колеги, във връзка с актуализиране на информацията за учениците с началото на новата учебна година, моля да имате предвид, че до 15.09.2012 г. в информационната система на проекта ще бъдат достъпни данните за учениците и другите модули, свързани с тях (групи, разписание, присъствия) от учебната 2011-2012 г., а от 17 20.09.2012 г. системата ще бъде актуализирана за работа с новата учебна 2...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА

  03.09.2012

  Във връзка с изпълнението на Проекта Ви информираме, че между Министерството на образованието, младежта и науката и „Никром – тръбна мебел” АД, гр. Ловеч е сключен договор с предмет „Доставка на учебно-техническо оборудване за подобряване на образователната среда във финансираните с бюджетни средства звена на системата на народната просвета”. Всяко училище може да зая...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА

  03.09.2012

  Във връзка с изпълнението на Проекта Ви информираме, че между Министерството на образованието, младежта и науката и „Никром – тръбна мебел” АД, гр. Ловеч е сключен договор с предмет „Доставка на учебно-техническо оборудване за подобряване на образователната среда във финансираните с бюджетни средства звена на системата на народната просвета”. Всяко училище може да зая...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА

  20.08.2012

  Във връзка с изпълнението на Проекта Ви информираме, че между Министерството на образованието, младежта и науката и „Картекс П” АД, гр. София е сключен договор с предмет „Доставка на настилки за подобряване на образователната среда във финансираните с бюджетни средства звена на системата на народната просвета”. Всяко училище може да заяви необходимостта си от ламиниран парк...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Анкетна карта

  26.06.2012

  От раздел "Документи" на сайта може да изтеглите за попълване Приложение №8 - Анкетна карта, която се попълва задължително за всеки ученик записан в ПИГ по проекта през учебната 2011/2012 година, независимо от продължителността на участие. Точка 4 от на анкетата се попълва от родителя/настойника на ученика.

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • На вниманието на Регионалните инспекторати по образованието

  25.06.2012

  Уважаеми колеги, Във връзка с изготвянето на втори междинен отчет по проект BG051РО001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес", Регионалните инспекторати по образованието в срок до 13,30 часа на 26.06.2012 г. следва да приключат с потвърждаването на качените от средищните училища от Вашия регион отчетни ...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Инструкции за квалифицирани електронни подписи

  20.06.2012

  Във връзка с използването на квалифицирани електронни подписи за вход и подписване в информационната система на проекта, моля всички директори и счетоводители да инсталират на компютрите си получените КЕП по проекта, като следват инструкциите от сайта http://www.b-trust.org/?p=sup и направят тест за потвърждение.  Красимир Вълчев, ръководител на проекта

  ВИЖ ПОВЕЧЕ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top