Съдържание

виж в google maps

Адрeс за връзка

гр. София

адрес: бул. "Княз Дондуков" 2A

телефон: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

Форма за контакти

captcha

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top