Съдържание

ЗА ПРОЕКТА

Основната цел на проекта „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ е подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес на полуинтернатни групи от 1 до 8 клас, които не биха могли да работят без това финансиране. Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен цикъл (задължителна подготовка, задължително-избираема подготовка, свободно-избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене) за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

ВИЖ ВСИЧКИ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

© 2014 allday.mon.bg

back to top